Katalog
 

ARTUR ŻMIJEWSKI
2 - 14 sierpnia - projekt „Pamiątka z Celulozy”


MAGDALENA CIOPIŃSKA

ŚWIECKE ŚWIĘTO
Siedem różnych osób, wyrwanych ze swoich nurtów, zostało wrzuconych w środowisko zakładu Mekro, które rządzi się określonymi zasadami, rytmem dnia, gdzie każdy każdego zna i wykonuje codzienną pracę. Nasza obecność tam na pewno zaburzyła ten rytm, budząc zdziwienie, ciekawość, złość? My zostaliśmy postawieni przed próbą, z jednej strony przedstawienia się, narysowania swojej postaci wśród obcych ludzi, z drugiej zaś strony zdefiniowania, opisania i interpretacji sytuacji, w której się znaleźliśmy. Owocami tych prób stały się nasze rzeźby oraz nieznana nam jeszcze relacja Artura w postaci filmu.
Co z tego wynikło?
Zdarzyło się coś niecodziennego: dla zakładu Mekro i jego pracowników, mających okazję wziąć udział w tworzeniu dzieł sztuki, stających się ich współautorami; dla Świecia, gdzie nagle, z dnia na dzień, stanie kilka nowych, kolorowych rzeźb i dla nas uczestników - którzy mieliśmy rzadką szansę pracy w takich doskonałych warunkach i przy udziale zespołu fachowców, dającą poczucie robienia „czegoś ważnego”.
Myślę, że dla każdej ze stron było to pewnego rodzaju święto, chwilami odgórnie wyreżyserowane, zaplanowane i poprzedzone „przedświątecznymi przygotowaniami”. Charakter świąteczny wydarzenia podkreśliły nasze odświętne garnitury, w które zostaliśmy ubrani, wspólne posiłki przy wielkim stole, a w końcu wszechobecne kamery i aparaty fotograficzne, które z uporem wujka wideo - amatora obserwowały każdy ruch i zdarzenie uroczystości... Dzięki nim jednak, codzienne czynności, do których nie przywiązuje się zwykle uwagi, żmudnie wykonywane prace i brudne ubrania, zostały nagle wyostrzone przez obiektywy, powielone, powiększone i opublikowane, wzbudzając zachwyt. Mimo wyreżyserowanych ceremonii, pojawiły się momenty spontaniczne, wzruszające i wzniosłe, które pozostaną w pamięci.

Puzzle dotarły ze Świecia, przez Kraków do Hamburga


MAGDALENA CIOPIŃSKA - młoda artystka (rocznik 81) pochodząca z Dąbrowy Górniczej, obecnie mieszka i pracuje w Krakowie.
W 2007 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W swoich pracach rozważa wpływ pamięci na odbiór otaczającej ją przestrzeni, a zarazem otaczającej przestrzeni na nią i na to co robi. Poszerza swe zainteresowania czasowym aspektem prac wizualnych, pracując nad improwizacją graficzną. Zawodowo zajmuje się projektowaniem odzieży i ilustrowaniem książek.
www.magdaciopinska.pl

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18    

Powrót ...

 
Projekt „Przebudzenie-Reaktywacja” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego
„Wydarzenia artystyczne. Priorytet 2. Sztuki wizualne”.