Katalog
 

Projekt „Przebudzenie” inicjuje cykl ambitnych przedsięwzięć artystycznych (dotyczących najnowszej sztuki polskiej), obejmujących zakresem swego działania społeczność regionu, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, do której skierowane będą różnorodne i wartościowe formy warsztatowe.

W cyklu działań zgodę na współpracę wyrazili twórcy reprezentujący najciekawsze zjawiska w polskiej sztuce: Bogna BURSKA z Gdańska, grupa „TWOŻYWO” z Warszawy, Elżbieta JABŁOŃSKA z Bydgoszczy i Robert KUŚMIROWSKI z Lublina.

W projekcie tym rozplanowane są działania twórcze ingerujące w przestrzeń historyczną, publiczną, społeczną, mentalną miasta Świecia i jego mieszkańców, zmierzające do wzbudzenia zainteresowania najnowszą sztuką polską, a przede wszystkim do aktywizacji młodych ludzi w kierunku zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki współczesnej.

Projekt jest rozpoczęciem akcji, która będzie kontynuowana w następnych latach poprzez zaproszenia do działań artystycznych w Świeciu kolejnych znanych twórców.

Kurator Przedsięwzięcia
Karina Dzieweczyńska

 

 
Projekt „Przebudzenie” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu operacyjnego „Promocja twórczości”.