Katalog
 

Artur Grabowski, Anna Syczewska - Toothsystem

http://www.arti.asp.krakow.pl
http://www.toothsystem.asp.krakow.pl
http://www.annasyczewska.asp.krakow.pl

 

Joanna Rajkowska

http://www.rajkowska.com/pl

 

Artur Żmijewski

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_zmijewski_artur

 

Julita Wójcik

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_wojcik_julita

 

 
Projekt „Przebudzenie-Reaktywacja” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego
„Wydarzenia artystyczne. Priorytet 2. Sztuki wizualne”.