Katalog
 


ARTI GRABOWSKI
26 marca - 1 kwietnia
- projekt „Statyczność (w) akcji”


Arti Grabowski podczas swojego tygodniowego pobytu (26 marca - 1 kwietnia) w Świeciu (w ramach projektu „Przebudzenie-Reaktywacja”) zrealizował kilkanaście akcji/performance z kilkudziesięciu przewidzianych w części badawczej swojego przewodu doktorskiego, zatytułowanego „Statyczność (w) akcji”, który artysta otworzył na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pod kierunkiem prof. Artura Tajbera z Pracowni Sztuki Performance).

Jak dotąd, Arti znany jest przede wszystkim z żywych, spektakularnych, przepełnionych rozmaitymi gestami - performances, w których trudno mówić o minimalizacji środków. Teraz, w swoim doktoracie, po raz pierwszy artysta podjął próby, by zbadać, doświadczyć, a w konsekwencji - zrozumieć STATYCZNOŚĆ, której - jak sam twierdzi - nigdy nie cierpiał. Statyczność jest więc zupełnym novum w jego twórczości.

W akcjach podjętych w Świeciu, Arti był wprawdzie z założenia punktem statycznym, jednakże jego performances nie pozostały do końca bez ruchu. Oddając i poświęcając całkowicie siebie (swoje ciało i umysł) na działanie tego, co z zewnątrz, performer poszukiwał i odkrywał zupełnie nowe konteksty miejsc i sytuacji, jak dotąd niczym się nie wyróżniających, burząc zarazem ich dotychczasowy spokój. Przytoczę tylko kilka z nich. Nagi, skulony i nieruchomy, poddawał się ciekawskim, czy wręcz agresywnym ryjkom kilkudziesięciu warchlaków. Z usypanym w kształt piramidy ziarnem na twarzy, oczekiwał dziobania kur. Nadmuchiwał założony na głowę balon, w którym znajdowało się kilkanaście gołębi. Zjawił się również z balonem na głowie wśród setki dzieciaków podczas jednej z przerw szkolnych. Ponad godzinę stał nieruchomo pod taśmociągiem, poddając się ciągle - sypiącemu mu się na głowę i usypującemu na nim kopiec piramidy - lodowatemu piaskowi.

Wywołane przez artystę jego nieruchomym „działaniem” (w istocie - samym bytem) - interakcje, były zaskakujące również dla niego samego i najczęściej efekt ich, był zgoła odmienny od wstępnie oczekiwanego.

Punktem wyjścia dla Artiego jest również poszukiwanie i zarejestrowanie w sztuce akcji, jaką jest performance, przykładów tzw. stanu zamrożenia, statyki jak najbliższej zeru, by uchwycić i uwiecznić ten „najwłaściwszy” moment, kwintesencję, punkt kulminacyjny i istotę danej akcji w jednym ujęciu/kadrze. Były więc to zarazem swoiste zaaranżowane „pod zdjęcie” photo performance („performance dla zdjęcia”), będące próbą zatrzymania performance w fotografii, odzwierciedlającej „zamrożoną” w niej akcję w czasie.

Zapoczątkowaną w Świeciu część badawczą doktoratu „Statyczność (w) akcji”, Arti Grabowski kontynuować będzie - realizując, w najbliższym czasie, kolejne performance z tego cyklu - w Krakowie i w Warszawie.

W samym Świeciu zaś, odbędzie się premiera filmu (dokumentacji performance) z działań Artiego podczas jego tygodniowego pobytu w tym mieście. Jak mówi sam artysta - w wywiadzie z lokalną gazetą („Czasem Świecia”, 10.04.2009 r.): „Stare budynki, zapuszczone podwórka, zakamarki, dachy domów, nawet chlewik. Ważny będzie kontekst wychodzący z samego montażu filmu, którego na chwilę obecną nie jestem w stanie przewidzieć. Gdy obejrzymy ten film w całości, w ułożonej fabule, to może odkryjemy, że jest to dokument złożony z naszych sennych projekcji, o naszym przebudzeniu w Świeciu, ale już w innym Świeciu”.

Ps. Zdjęcia (photo performance) - oddające meritum danej akcji - pokazane zostaną w październiku br. po obronie przez artystę doktoratu. Tekst ilustrują zdjęcia reportażowe autorstwa Marcina Saldata.

Autor i kurator „Przebudzenia - Reaktywacji”
Karina Dzieweczyńska
Zdjęcia - Marcin Saldat


ARTI GRABOWSKI (ur. 1977), zajmuje się sztuką performance, sztuką wideo, instalacją.
Wraz z ANNĄ SYCZEWSKĄ współtworzy kuratorsko-artystyczny duet „Toothsystem”.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby u art. Antoniego Porczaka oraz Universidad Castilla la Mancha w Cuenca (Hiszpania).

Jest jednym z najwyżej cenionych artystów performance art młodego pokolenia. W ciągu ostatnich lat zrealizował ponad setkę działań, sugestywnych, pełnych humoru i zmysłu krytycznego. Występował na najważniejszych Festiwalach Sztuki Performance, Festiwalach Teatralnych, przeglądach Sztuki Wideo w Polsce, Hiszpanii, Holandii, Meksyku, Niemczech, Francji, Finlandii, Włoszech, Szwecji, Czechach, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Chinach i na Węgrzech.

30 maja 2003 roku Grabowski obronił dyplom w ASP w Krakowie. Jest to wydarzenie historyczne, gdyż performance po raz pierwszy w Polsce został wykonany jako praca dyplomowa. W 2005 roku wrócił na ASP i pracuje na nowo na powstałym kierunku Intermedia (od 2006 r.).

Wydarzenie jest jednorazowe, a wymaga wielu miesięcy przygotowań - mówi Arti Grabowski o swoim performance.

Zobacz artykuły prasowe ...

Zobacz galerię zdjęć - fot. Marcin Saldat

Arti Grabowski - performer dosłowności

FILM - „NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ”

 

http://www.saldat.pl/upload/arti/     http://www.saldat.pl/upload/arti2/

 
Projekt „Przebudzenie-Reaktywacja” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego
„Wydarzenia artystyczne. Priorytet 2. Sztuki wizualne”.